Mezinárodní stěhování

Stěhování do zahraničí, mezinárodní stěhování

Do zahraničí jsme přestěhovali mnoho firem i bytů proto víme co takový přesun vyžaduje, vyřídíme celní dokumenty.

Stěhujeme těžká břemena jako jsou klavíry, piána, skříně, trezory. Stěhovací služby Dankar Praha má i vlastní sklady.

Stěhování v rámci EU

Od doby, co ČR vstoupila do EU, se stěhování po Evropě výrazně zjednodušilo. Nicméně Vám doporučujeme připravit si seznam stěhovaných předmětů, a to jak v češtině, tak i v angličtině, popř. v němčině, a také prohlášení o tom, ze stěhujete své osobní věci nikoli zboží. Toto se týká stěhování do prakticky všech cizích zemí. Přesto však mezinárodní stěhování stěhování do zahraničí) vyžaduje ve srovnání se stěhováním po České republice důkladnější přípravu. Před stěhováním do ciziny je nutná návštěva našeho technika, aby mohl dle objemu věcí určit velikost vozidla a množství potřebného obalového materiálu.

Stěhování mimo EU

Stěhování mimo EU je podstatně komplikovanější, především v administrativě. Realizujete-li stěhování mimo EU, je zapotřebí nejdříve vše projednat na celním úřadě a vyplnit několik formulářů potřebných k transportu, včetně vytvoření seznamu stěhovaných předmětů. V případě Vašeho zájmu jsme schopni na Vaše mezinárodní stěhování připravit a vyřídit veškeré celní úkony za Vás.

Při stěhování do ciziny je nutné si uvědomit, že se jedná o přepravu na delší vzdálenost a proto nepodceňovat přípravu. Všechny stěhované předměty by měly být důkladně zabaleny, aby při transpotru nedošlo k jejich poškození.

Své věci si můžete zabalit svépomocí a objednat si jen obalový materiál nebo Vám tuto službu odborně provedou naši pracovníci.

Veškerý náklad je během transportu v zemích EU i do ostatních států pojištěn. Do zahraničí stěhujeme nadměrné předměty, hudební nástroje, firmy i byty.