Stěhování sochy z VŠT do skladového areálu v Příbrami

Stěhování sochy z VŠT do skladového areálu v Příbrami